Hemsida » Windows » Windows Firewall kan inte ändra några av dina inställningar

  Windows Firewall kan inte ändra några av dina inställningar

  Om du får, Windows Firewall kan inte ändra några av dina inställningar meddelande med felkoder 0x8007042c, 0x80070422, 1068, 0x8007045b, 0x800706d9, då är några av dessa förslag säkert för att hjälpa dig att åtgärda problemet på din Windows 10/8/7 dator.

  Windows Firewall kan inte ändra några av dina inställningar

  Felkoder 0x8007042c, 0x80070422, 1068, 0x8007045b, 0x800706d9

  Innan du börjar, skanna din dator för skadlig programvara. Har gjort det, kör tjänster.msc för att öppna Windows Services Manager. Här måste du se till att de nödvändiga tjänsterna är inställda på Automatisk och startas och körs:

  1. Windows Defender Firewall (MpsSvc) - Automatisk
  2. CNG-tangentisolering (KeyIso) - Manuell (Trigger Start)
  3. Basfiltreringsmotor (BFE) - Automatisk
  4. Firewall Client Agent (FwcAgent) - Automatisk

  Om de inte är, ändra deras Starttyp till den typ som nämnts ovan och Start Tjänsterna.

  Du kan ladda ner och köra den här RepairW7FW fladdermusen (zip-filen). Detta baseras på informationen i KB2530126. När du har laddat ner zip-filen, ta ut innehållet. Högerklicka på .bat-filen och kör den som administratör.

  Om det inte hjälper dig kör du felsökaren för Windows-brandväggen och ser den.

  En sista sak du kan försöka är att återställa Windows Firewall-inställningarna till standard och se om det fungerar för dig.

  Med vänliga hälsningar!