Hemsida » Hur » Windows 8 Använda den nya filkopieringfunktionen

  Windows 8 Använda den nya filkopieringfunktionen

  Windows 8 Consumer Preview är full av nya funktioner. En är den nya filkopieringfunktionen. Det ger dig grafisk information om kopieringsprocessen. Och det låter dig pausa en överföring om du kopierar mer än en fil i taget.

  Från skärmen Metro Start, klicka på Utforskaren. Här kopierar jag en fil från en mini-enhet till skrivbordet. Klicka på Mer detaljer.

  Ett visuellt gränssnitt kommer upp som visar information om vad kopieringsprocessen gör. Det visar hastigheten, namnet på filen som kopieras och procentandelen är klar.

  Om du kopierar mer än en fil klickar du på pausknappen om du vill att den andra filen ska kopieras över först.

  Klicka på pausknappen igen för att återuppta processen.

  Kopiprocessen fungerar också smartare. Om du glömmer att kopiera en stor fil och stänga av datorn eller stäng skärmen på din bärbara dator, stoppar den kopieringsprocessen och återupptar den när du slår på datorn igen.

  Detta är en välkommen funktion för användare som överför och kopierar stora mängder data mellan nätverks- och externa enheter. Jag är inte säker på om jag kommer att överge min favorit kopieringsverktyg TeraCopy än, men det här ser ut som en lovande funktion.